Opinie o Nas

INFORMACJA

O ZUŻYTYM SPRZĘCIE ELEKTRYCZNYM I ELEKTRONICZNYM

zgodnie z ustawą o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym z dnia 11 września 2015 r.
(Dz. U. 2015 r. poz. 1688 ze zm.)

Gospodarstwo domowe  pełni  bardzo  ważną  rolę  w  prawidłowym zagospodarowaniu  odpadów  sprzętu  elektrycznego  i  elektronicznego. Przekazanie  zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego  do punktów zbierania przyczynia się do ponownego użycia, recyklingu bądź odzysku sprzętu i ochrony środowiska  naturalnego.

Ikona śmientikaSymbol przekreślonego kosza na śmieci umieszczany na sprzęcie oznacza, że zużytego sprzętu nie należy umieszczać w pojemnikach łącznie z innymi odpadami. Składniki niebezpieczne zawarte w sprzęcie elektronicznym mogą powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku naturalnym, jak również działać szkodliwie na zdrowie ludzi. Użytkownik, który zamierza pozbyć się zużytego urządzenia ma obowiązek przekazania go zbierającemu zużyty sprzęt. Kupując nowy sprzęt, stary tego samego rodzaju i pełniący te same funkcje można przekazać sprzedawcy. Zużyty sprzęt można również przekazać do punktów zbierania, których adresy dostępne są na stronach internetowych gmin lub w siedzibach urzędów.

1. Zakazane jest umieszczanie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego łącznie z innymi odpadami.

2. Posiadacz zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych jest obowiązany do przekazania go zbierającemu zużyty sprzęt lub podmiotowi uprawnionemu do zbierania zużytego sprzętu.

3. Sprzedawca obowiązany jest do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w punkcie sprzedaży, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt sprzedawany – zużyty sprzęt Sprzedawca przyjmuje pod adresem: ul. gen. Mieczysława Boruty-Spiechowicza 39, 43-300 Bielsko-Biała.

4. Sprzedawca, dostarczając Klientowi sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych, obowiązany jest do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w miejscu dostawy tego sprzętu, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt dostarczony. Chęć przekazania Sprzedawcy zużytego sprzętu w w/w przypadku proszę zgłaszać na przykład w następujący sposób: mailowo na adres: biuro@agdperfekt.pl lub pisemnie na adres ul. gen. Mieczysława Boruty-Spiechowicza 39, 43-300 Bielsko-Biała.

5. Punkty zbierania zużytego sprzętu w miejscowości Bielsko-Biała:

  • Filia PSZOK przy ul. Straconki 1, 43-300 Bielsko-Biała (obok Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej),
  • PSZOK ul. Krakowska 315D, 43-300 Bielsko-Biała.

6. Inne punkty zbierania zużytego sprzętu można wyszukać pod linkiem: http://rzseie.gios.gov.pl/szukaj_rzseie.php

7. Obowiązek oddawania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego wyłącznie do punktów stwarzających bezpieczne warunki do jego odbioru nakłada ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym ( Dz. U. Nr 180, poz. 1495 z późn. zm.).